Regnskap

Regnskap

Vi utfører alle de vanlige regnskapstjenestene og tar hånd om fakturering og lønn i tillegg om det er ønskelig. Årsavslutningen kan vi også ta oss av eller vi kan utføre den i samarbeid med revisor.

Våre regnskapstjenester består hovedsakelig av:

 • Løpende kontering og registrering av bilag, samt prosjekt- og avdelingsregnskap
 • Avstemming og kontroll
 • Mva oppgjør

Innenfor lønnsområdet skjer det ofte endringer og det kreves kursing og oppdatering for å holde seg ajour med regelverket. Våre tjenester innen lønnsområdet består hovedsakelig av:

 • Lønnsavregning/lønnskjøring og utsendelse av lønnslipper per e-post
 • A-meldinger (avstemming og innsending via altinn)
 • Årsavslutning
Det er viktig og ha en oppdatert kundereskontro. Vi kan ta oss av all fakturering. Dette gjør vi på bakgrunn av informasjon vi mottar fra kunden. Vårt fakturasystem er integrert mot regnskapet.

Årsavslutning er ofte en lang prosess med mye vurderinger og mange lover og regler som skal følges. Vi kan utarbeide komplett årsregnskap med noter og ligningspapirer, eller vi kan utføre deler av årsavslutningen - alt etter kundens ønske.
Være tjenester innenfor området består hovedsakelig av:

 • Avstemming/dokumentasjon av balanseposter
 • Driftsmiddelkartotek
 • Aksjeeierbok og rapportering aksjonærregister
 • Ligningsskjemaer
 • Årsregnskap med noter
 • Bistand med årsberetning og protokoller

Autorisert regnskapsførerselskap
Design og utvikling: Reeltime Interactive AS