Forretningsførsel

Forretningsførsel

Velges forretningsførsel tar vi av oss alt vedrørende selskapet. Vi sørger for regnskapet, faktureringen og lønn. Vi mottar fullmakt slik at vi styrer likviditeten og tar oss av alle utbetalinger.
Vi setter opp årsregnskapet med noter og beretning, og innkaller til generalforsamling. Vi er representert på styremøtene og sørger for at de nødvendige protokoller blir skrevet. Kunden velger selv omfanget av løpende rapportering om selskapet.
Design og utvikling: Reeltime Interactive AS